Sastoji se od niza molitvi pod nazivom Zdravo Marija. Na početku svakih deset Zdravo Marija umetnut je Oče naš, koji molitvu dijeli na desetice, nakon kojih se izgovara Slava Ocu. Krunica ima pet desetica. Sastoji se od 15 otajstava, koja su podijeljena na tri jednaka dijela tj. tri, tematska kruga, koji obuhvaćaju Isusov život i tako se na temelju biblijskih teksta razmišlja o radosnim, svjetlosnim, žalosnim i slavnim otajstvima. U povodu dvadeset i pete obljetnice svojeg pontifikata 2002. g. papa Ivan Pavao II. uveo je četvrto otajstvo pod nazivom otajstvo svjetla.

Obećanja koja je Blažena Djevica Marija dala Sv. Dominiku i Bl. Alanu

 • 1. Svima koji budu odano molili krunicu, obećajem svoju posebnu zaštitu i obilje milosti.

 • 2. Oni koji budu ustrajali u molitvu krunice, primit će neku osobitu milost.

 • 3. Krunica će biti moćno oružje protiv pakla, uništit će grijehe i izgnati herezu.

 • 4. Krunica će pomoći rast kreposti i dobrih djela, donijeti obilje Božjih darova za dušu, preokrenut će ljubav prema svijetu u ljubav prema Bogu, uzdići srca da žele božanska i vječna dobra. Na taj način će se te duše posvetiti.

 • 5. Koji mi se povjere preko krunice, neće biti izgubljeni.

 • 6. Koji budu pobožno molili moju krunicu, razmišljajući o otajstvima spasenja neće biti satrveni nedaćama niti će umrijeti lošom smrću. Grešnici će se obratiti, pravedno će rasti u milosti i postati vrijedni vječnoga života.

 • 7. Oni koji su iskreno odani molitvi moje krunice neće umrijeti bez utjehe Crkve ili bez milosti.

 • 8. Oni koji budu molili krunicu, naći će za života i na smrti svjetlost Božju, puninu njegove milosti i bit će ubrojeni među blažene.

 • 9. Brzo ću osloboditi iz čistilišta duše odane molitvi krunice.

 • 10. Prava djeca moje krunice uživat će veliku slavu na nebesima.

 • 11. Ono što preko krunice tražite, dobit ćete.

 • 12. Koji šire moju krunicu, dobit će preko mene pomoć u svim svojim potrebama.

 • 13. Postigla sam od svog Sina da će svi prijatelji krunice imati svece nebeske za svoju braću u životu i smrti.

 • 14. Koji vjerno mole krunicu, moja su draga djeca, braća i sestre Isusa Krista.

 • 15. Odanost mojoj krunici posebni je znak predodređenja.

Imprimatur: Patrick J. Hayes, D.D.; Archbishop of New York, USA.

Fatima