Krunica za duše svećenika koja u čistilištu najviše trpi

Uvodna molitva

O Marijo, Majko boli, klečeći pred križem želim s Tobom promatrati iskrvavljenog Spasitelja. Po Tvojim prečistim rukama prikazujem sada Vječnom Ocu 33 puta predragocjenu Krv Isusovu za najbjedniju i najzapušteniju dušu svećenika, koja najviše trpi i za koju nitko ne moli.

Na «Krunicu svećeničkih duša», koja se sastoji od tri puta po četiri i tri puta po jedanaest crvenih zrnaca, moli se kako slijedi:.

Držeći križ krunice jedanput:
Iz dubine vapijem k Tebi, Gospodine, Gospodine usliši glas moj! Neka pazi uho Tvoje na glas moga vapaja! Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko će opstati? Al' u Tebe je praštanje, da bismo Ti služili. U Gospodina ja se uzdam, duša se moja u njegovu uzda riječ. Duša moja čeka Gospodina više no zoru straža noćna; više no zoru straža noćna nek Izrael čeka Gospodina! Jer je u Gospodina milosrđe i obilno je u Njega otkupljenje; On će otkupiti Izraela od svih grijeha njegovih. Iz dubine vapijem k Tebi, Gospodine. Pokoj vječni daruj im, Gospodine, i svjetlost vječna svijetlila njima! Ako budeš na bezakonja gledao, Gospodine, Gospodine, tko će opstati?

Kod prva četiri zlatna zrnca moli se strelovita molitvica: (1, 2, 3)

Naša draga Gospo od Presvetog Srca, moli za tu bijednu svećeničku dušu!

Kod 11 crvenih zrnaca moli se: (a, b, c)

Vječni Oče, prikazujem Ti predragocjenu Krv Isusovu za dušu onoga svećenika, koji mora u čistilištu najviše trpjeti i koji je najzapušteniji.

Tako se moli naizmjence do konca. Na svršetku krunice moli se:

Gospodine Isuse, vječni Veliki Svećeniče, koji si za vrijeme Svoga zemaljskog života pomogao bijednike koji su trpjeli i koji su bili zapušteni, molim Te, svrni Svoj milostivi pogled na dušu onoga svećenika koji mora u čistilištu najviše trpjeti i koji je zaboravljen i napušten.

Pogledaj kako se ta duša grozno muči u vatri i kako potresno vapije za pomoć!

Milosrdni Isuse, Ti si u gorkoj osamljenosti iu duševnim patnjama, znojeći se krvavim znojem, molio:

«Oče ako je moguće, da me mimoiđe kalež ovaj, ali ne kako ja hoću, nego kako Ti hoćeš!»

Zbog Te Tvoje predanosti, zbog bolnog trpljenja i zbog Tvoje smrtne stiske, molim Te, smiluj se najbjednijoj svećeničkoj duši, za koju Te molim, ublaži joj boli i utješi je u njezinoj zapuštenosti tako kao što je Tebe Tvoj nebeski Otac utješio po Svojem anđelu!

Naša draga Gospo od Presvetog Srca, Majko milosrđa i Majko vječnog Velikog Svećenika, Kraljice apostola, svrni svoje milostive oči na tu bijednu dušu svećenika za koju te molim!

O blaga Kraljice Presvetog Srca, pokaži svoju moć i oslobodi dušu tog svećenika iz čistilišnih muka poradi zasluga predragocjene Krvi Isusove!

O divna Majko, sjeti se posebno svih svećenika koji danas leže u smrtnoj borbi i onih koji su pripravni baciti svoju svećeničku krunu pred noge Sotonine!

Sveti Josipe, SVETI Mihaele arkanđele, sveti apostoli, biskupi i svećenici, svi sveti stanovnici Neba, molite za tog svećenika koji trpi, tješite ga, pomozite mu i izmolite njegovo brzo izbavljenje i njegov sretan ulaz u nebesko Kraljevstvo!

A ti, siromašno svećeničko dušo, moli za me i izmoli mi milost… ako je to na čast Boju i na spas moje duše, da mogu posvuda objaviti tvoju pomoć i rašiti ovu pobožnost! Amen!

Fatima