Presvetom Trojstvu

Krunice Presvetom Trojstvu

Krunice Presvetom Trojstvu

Ponizno Te molimo, o Trojstvo i Jednistvo, kada dođe dan žalosti i posljednjeg ognja te pukne onaj srebreni konop duše koju si oblikovao neka Ti sigurna potrči u susret. ...

Fatima